Τηλ: 2224023832 Κιν:6983066298  |   Email: office@lafkasgroup.com

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο

           

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο

Λαύκας  Κωνσταντίνος

         Διπλ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

  MsC Civil Engineering 

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ

 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΔΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

 

 

Image description

Ελάτε να φτιάξουμε μαζί το σπίτι των ονείρων σας !

Υπηρεσίες


Έκδοση Άδειας Δόμησης 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει άδειες δόμησης που αφορούν: ανέγερση νέας οικοδομής, προσθήκες καθ ύψος, προσθήκες κατ' επέκταση, κατεδαφίσεις και αλλαγές χρήσης σε υφιστάμενα κτίρια.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

•Δημιουργία αρχιτεκτονικών σχεδίων για την καλύτερη εκμετάλλευση του ακινήτου σας φτιαγμένα για εσάς και δυνατότητα 3D απεικόνισης του ακινήτου. 

•Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος.

•Εκπόνηση τελικής αρχιτεκτονικής μελέτης (κατόψεις, διάγραμμα κάλυψης, όψεις, τομές κτλ.) 

•Στατική μελέτη κτίσματος.

•Μηχανολογικές μελέτες και μελέτες θερμομόνωσης.

•Εγκρίσεις από εφορία, αρχαιολογία, ΔΕΗ κτλ.

•Τελική έκδοση άδειας.


Σύνταξη Τοπογραφικών  Μελετών 

•Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87. 

• Χαράξεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων.

Η εμπειρία μας καθιστά εφικτή την αποτύπωση ή/και την χάραξη του οικοπέδου σας ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες (δύσβατα και πυκνά από βλάστηση αγροτεμάχια).

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

 

Έκδοση Ενεργειακών  Πιστοποιητικών

Το ενεργειακό πιστοποιητικό, είναι ένα απαραίτητο από τον Ιανουάριο του 2011 για κάθε αγοραπωλησία ή ενοικίαση ακινήτου. Το γραφείο μας σε συνεργασία με Εγκεκριμένους Μηχανικούς - Ενεργειακούς Επιθεωρητές, Αναλαμβάνει την έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών. 

Mε τιμές απο 80 ευρώ + φπα 

 

Άδειες Λειτουργείς Καταστημάτων 

Αναλαμβάνουμε  τη διαδικασία αδειοδότησης του καταστήματος σας, και όλες τις μελέτες που εμπεριέχονται σε αυτή. Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες


Με τους πλεών σύγχρονους εξωπλισμούς, είμαστε σε θέση να αναλάβουμε της ηλεκτρομηχαολογικές μελέτες οικιών και βιομηχανίας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις, για κατηγορίες I, II, III ή IV.

 Ρυθμίσεις - Νομιμοποιήσεις Αυθαιρέτων (Ν. 4178/2013)

Το τεχνικό γραφείο μας αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει την υπαγωγή του ακινήτου σας στο Ν4014/11 για τα αυθαίρετα κτίσματα.

 

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

• Την αυτοψία και την αποτύπωση των παραβάσεων.

• Τον υπολογισμό προστίμου για τη ρύθμιση του αυθαιρέτου σας.

• Έλεγχος δομικής τρωτότητας.

• Τη Συλλογή σχεδίων από το πολεοδομικό γραφείο (εάν υπάρχουν)

• Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος με συντεταγμένες  ΕΓΣΑ 87 (όπου είναι απαραίτητο)

• Πριν την υποβολή της αίτησης,  θα γίνει έλεγχος για το αν  υπάρχει δυνατότητα νομιμοποίησης του αυθαιρέτου με την υπάρχουσα νομοθεσία, όπως:

α) Μεταφορά συντελεστή δόμησης (υπό προϋποθέσεις),

β) μετατροπή των χρήσεων κάποιων χώρων σε βοηθητικούς χώρους,

γ) με άδεια προσθήκης εάν υπάρχει υπόλοιπο συντελεστή δόμησης.

• Δημιουργία τελικού φακέλου και ηλεκτρονική υποβολή στο σύστημα του Τ.Ε.Ε

• Πληρωμή παραβόλου από τον πελάτη  για την ένταξη στην ρύθμιση.

Βεβαιώσεις νομιμότητας (Ν.4178/2013)

Από την έναρξη ισχύος του Ν. 4014/2011 είναι απαραίτητη σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη βεβαίωση μηχανικού που θα αναφέρει, ότι στο παρόν ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή δεν έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις.

Αναλαμβάνουμε την αυτοψία του ακινήτου σας, συγκεντρώνουμε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εκδίδουμε την βεβαίωσή σας.